Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01 (3157E01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v povolání dělník v textilní a oděvní výrobě nebo v některých pozicích povolání výrobce textilií (např. tkadlec, pletař, prýmkař) podle profilace přípravy na konkrétní textilní obor (technologickou oblast) a podle výrobního zaměření firmy, pro kterou se připravoval. Při optimálních podmínkách daných výrobním programem firmy/firem v regionu ovládá absolvent komplexně pracovní činnosti v jedné technologické oblasti. Vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě textilií nebo oděvů, může vykonávat pracovní úkoly při předení, tkaní a pletení na jednoduchých strojích a zařízení, při zhotovování textilií jednoduchých vazeb, např. při zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a při zhotovování drobných textilních výrobků apod.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (5)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.