Logo Stredniskoly.cz

Obor Tesař

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Tesař – 3664H01 (36-64-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení).

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (66)


Tesař – 3664H001 (36-64-H/001)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.