Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Telekomunikace 26-45-M/01 (2645M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit především při:

 • montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení;
 • oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení;
 • výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení;
 • zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí;
 • zajišťování telekomunikačních služeb;
 • návrhu, stavbě a správě počítačových sítí.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu, kontrolor telekomunikačních zařízení aj.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (9)


Další obory „Telekomunikace“ včetně neaktuálních

Telekomunikace 26-45-L/51 (2645L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit především při:

 • montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení;
 • oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení;
 • výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení;
 • zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí;
 • zajišťování telekomunikačních služeb;
 • návrhu, stavbě a správě počítačových sítí.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, technik přenosových zařízení, technik telekomunikačních služeb, technik radiokomunikačních zařízení, technik spojovacích zařízení, technik počítačových sítí, technik výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu, kontrolor telekomunikačních zařízení aj.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.