Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Technologie silikátů 28-46-M/01 (2846M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní především ve sklářském průmyslu nebo keramickém průmyslu v závislosti na zaměření oboru vzdělání, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu, ve výzkumných organizacích a laboratořích.

Uplatní se především při výkonu povolání sklářský nebo keramický technik a technolog. Ve sklářském průmyslu se uplatní na typových pozicích např. jako sklářský technik mistr, sklářský technik dispečer, sklářský technik normovač, sklářský technik kontrolor jakosti.

V keramickém průmyslu se uplatní na typových pozicích keramický technik mistr, keramický technik dispečer, keramický technik normovač, keramický technik kontrolor jakosti. Uplatní se také v různých chemických laboratořích a provozech na pozici laboranta či v některé provozní funkci vyžadující odborné chemické vzdělání.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.