Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Technologie celulózy a papíru 28-41-M/01 (2841M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v různých odvětvích papírenského průmyslu v oblasti technologické přípravy a řízení výroby celulózy a papíru a jejich dalšího zpracování, v chemických a papírenských laboratořích, ve výzkumu a vývoji, v oblasti odpadového hospodářství a monitorování životního prostředí.

Absolventi se uplatní při výkonu povolání papírenský technik v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v systému řízení jakosti, v péči o životní prostředí a v obchodně-podnikatelských činnostech.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.