Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Technické lyceum 78-42-M/01 (7842M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.

Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (31)


Další obory „Technické lyceum“ včetně neaktuálních

Technické lyceum 78-42-M/001 (7842M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Vyhledat školy které nabízí tento obor (3)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.