Logo Stredniskoly.cz

Obor Strojírenství

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Strojírenství – 2341M01 (23-41-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (28)


Strojírenství – 2341M001 (23-41-M/001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Strojírenství – 2341N003 (23-41-N/003)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Strojírenství – 2341N03 (23-41-N/03)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Strojírenství – 2341L501 (23-41-L/501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Strojírenství – 2343L502 (23-43-L/502)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.