Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Strojírenská metalurgie 21-44-M/01 (2144M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě tohoto rámcového vzdělávacího programu se uplatní v provozech strojírenské metalurgie, a to při zajišťování konstrukční a technologické části výrobního procesu, při organizování provozních činností, v obchodně-technických službách, oblasti péče o provozuschopnost strojů zařízení a pod.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi uplatnit v praxi jako technici: mistr, technolog, normovač, dispečer, technik řízení jakosti, metalurg technik projektant, nebo technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, zkušební technik v laboratořích provozů strojírenské metalurgie.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.