Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 (2858H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak podnikatelské sféře.

Podle svého zaměření vykonává úkony v celém procesu příslušné sklářské výroby, tj. při výrobě dutého a lisovaného skla, výrobě technického skla, broušení a rytí skla, malbě skla. Může též vyrábět sklářské formy, tavit sklovinu, obsluhovat strojní zařízení pro výrobu technického a užitkového skla, vyrábět a zušlechťovat silikátová vlákna.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (9)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.