Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Rybářství 41-43-M/01 (4143M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména jako rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby (chov ryb a vodní drůbeže), při výrobě rybářských potřeb, ve službách pro rybářství, ve zpracování a odbytu rybářské produkce, v nákupních a obchodních organizacích, v ekonomických útvarech rybářských podniků a v samostatné podnikatelské činnosti. V oblasti výkonu rybářského práva se uplatní jako hospodář rybářských revírů a technický pracovník rybářských svazů. Dále se může uplatnit jako vodohospodář v podnikové sféře, technický pracovník u podniků povodí a v dozorčí službě včetně technicko-bezpečnostního dohledu, jako asistent ve výzkumu, ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody a v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami včetně čistírenských procesů.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)


Další obory „Rybářství“ včetně neaktuálních

Rybářství 41-43-L/51 (4143L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména jako rybářský technik ve výrobních provozech rybářské prvovýroby, při výrobě rybářských potřeb, ve službách pro rybářství, ve zpracování a odbytu rybářské produkce, v obchodních organizacích a v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti rybářství. Při výkonu rybářského práva se uplatní jako hospodář rybářských revírů a technický pracovník rybářských svazů. Dále se může uplatnit jako vodohospodář v podnikové sféře, technický pracovník u podniků povodí, ve společenských organizacích a organizacích zabývajících se ochranou přírody a v orgánech státní správy v činnostech zaměřených na ochranu a nakládání s vodami, včetně čistírenských procesů.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Rybářství 41-43-M/001 (4143M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.