Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Rostlinolékařství 41-04-M/01 (4104M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění především v zemědělské prvovýrobě jako rostlinolékařský technik; může se také uplatnit v samostatné podnikatelské činnosti, ve státní správě, ve službách pro zemědělství a v oblasti poradenství, zemědělského zkušebnictví a také ve sféře zpracování a odbytu zemědělské produkce, v distribuci a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství, ve službách pro rozvoj venkova, na pracovištích životního prostředí apod. Uplatňuje se také v oblasti obchodování se zemědělskou technikou. Konkrétně se tedy může uplatnit jako technik v ochraně rostlin nebo v zemědělském výzkumu, jako agronom, jako pracovník dezinfekce, dezinsekce a deratizace (DDD), jako specialista pracovišť ochrany životního prostředí a krajiny, nebo jako samostatný podnikatel či obchodník.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T a B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)


Další obory „Rostlinolékařství“ včetně neaktuálních

Rostlinolékařství 41-04-M/001 (4104M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.