Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Řezník - uzenář 29-56-H/01 (2956H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník - uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Absolvent bude schopen zejména jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, drůbež, zvěřinu a ryby, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu. Dále bude vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (24)


Další obory „Řezník - uzenář“ včetně neaktuálních

Řezník - uzenář 29-56-H/001 (2956H001)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.