Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Reprodukční grafik 34-53-H/01 (3453H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru má předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v grafických studiích, ve DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství. Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Je schopen přijímat textové a obrazové podklady pro předtiskovou přípravu a zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového elektronického přenosu. Tato data je schopen kvalifikovaně posoudit z hlediska vhodnosti a úplnosti, v případě nutnosti je opravit. Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování obrazu a textu.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (12)


Další obory „Reprodukční grafik“ včetně neaktuálních

Reprodukční grafik 34-53-H/001 (3453H001)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Reprodukční grafik 34-53-L/001 (3453L001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.