Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Průmyslová ekologie 16-02-M/01 (1602M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako ekolog v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru, ve státní správě a samosprávě jako pracovník na odborech a referátech životního prostředí nebo na odborech územního plánování a stavebního řízení. Ve sféře výroby, služeb a samostatného podnikání může být zaměstnán jako pracovník ve firmách, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi, ve společnostech poskytujících služby v oblasti vodního hospodářství a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší. V neposlední řadě se může absolvent uplatnit při osvětové a vzdělávací činnosti v environmentální oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Další obory „Průmyslová ekologie“ včetně neaktuálních

Průmyslová ekologie 16-02-M/001 (1602M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.