Logo Stredniskoly.cz

Obor Provoz a ekonomika dopravy

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Provoz a ekonomika dopravy – 3741M01 (37-41-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacího programu se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, samostatný referent silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B (minimálně v rámci zaměření silniční doprava).

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (17)


Provoz a ekonomika dopravy – 3741M006 (37-41-M/006)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Provoz a ekonomika dopravy – 3741N003 (37-41-N/003)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Provoz a ekonomika dopravy – 3741N03 (37-41-N/03)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.