Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Propagace 66-42-L/51 (6642L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru propagace je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností hlavně v rámci propagace a reklamy. Může se jednat např. o užitou grafiku, kresbu a ilustraci, práce související s předtiskovou přípravou, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé propagační práce apod.

Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách apod. např. jako pracovník v oboru reklamy a prezentace organizací a firem, pracovník v propagaci, pracovník v reklamních agenturách, organizátor propagačních akcí a výstav, pracovník propagačně zabezpečující obchodní akce.

Po zapracování je absolvent připraven vykonávat propagační, organizační, provozní, obchodně provozní a technické činnosti výtvarného charakteru, např. pracovník obchodní skupiny kongresů a výstav, vedoucí marketingu a propagace, manažer reklamních agentur apod.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (3)


Další obory „Propagace“ včetně neaktuálních

Propagace 66-42-L/503 (6642L503)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Propagace 66-42-L/502 (6642L502)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.