Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 (7842M05)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Přírodovědné lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného biologicko-chemického myšlení.

Absolvent přírodovědného lycea je připraven k terciárnímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technologického a přírodovědného charakteru.

Absolvent získal kompetence potřebné nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Osvojené klíčové kompetence a základy obecně odborného technologicko-přírodovědného vzdělávání (odborné kompetence) z oblasti ekologie, chemie, biologie, informačních a komunikačních technologií jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech zejména v oblasti příslušné profilace.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (14)


Další obory „Přírodovědné lyceum“ včetně neaktuálních

Přírodovědné lyceum 78-42-M/006 (7842M006)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.