Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 (7531M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (65)


Další obory „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ včetně neaktuálních

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 (7531N03)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (8)

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005 (7531M005)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.