Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Požární ochrana 39-08-M/01 (3908M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany.

Mohou se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (13)


Další obory „Požární ochrana“ včetně neaktuálních

Požární ochrana 39-08-L/501 (3908L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Požární ochrana 39-08-M/001 (3908M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.