Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 (4154H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní hlavně v povolání podkovář v chovech koní pro účely tažné, rehabilitační, rekreační, sportovní - jezdecké a dostihové. Uplatní se také při úpravě paznehtů hospodářských zvířat.

Další uplatnění je při opravách zemědělské techniky pro pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat a to i na pracovištích zabývajících se renovací, případně výrobou součástí a zejména tvářením kovů za tepla a tepelným zpracováním kovů.

Strojírenský základ umožňuje absolventům uplatnění i v příbuzných oborech, kde se vyskytuje strojní výroba, opravárenská a údržbářská činnost.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C.

Dále je součástí vzdělávání i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu základních kurzů ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01, ZK 311 W 01 a ZP 311 8 W 31 (zaškolení).

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.