Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Pekař 29-53-H/01 (2953H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Absolvent bude připraven zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků, řídit technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (31)


Další obory „Pekař“ včetně neaktuálních

Pekař 29-53-H/001 (2953H001)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.