Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-J/01 (7531J01)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti (dále jen děti) se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)


Další obory „Pedagogika pro asistenty ve školství“ včetně neaktuálních

Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-J/001 (7531J001)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Tento obor nenabízí žádná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/010 (7531M010)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02 (7531M02)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti (dále jen děti) se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Je připraven zajišťovat podle pokynů pedagoga dílčí výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí, osvojování učiva a požadovaných kompetencí, podílet se na rozvíjení zájmů dětí a zajišťování smysluplného využívání jejich volného času. Dále je připraven pomáhat vedení školy (školského zařízení) a pedagogům při komunikaci a spolupráci s rodiči, komunitou a dalšími institucemi při řešení problémů týkajících se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i celkové výchovně vzdělávací činnosti školy.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.