Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Papírenská výroba 28-56-E/01 (2856E01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru papírenská výroba je připravován pro výkon jednodušších činností v následujících oblastech papírenské výroby: přejímka a příprava dřeva, sběrového papíru a hadrových materiálů, výroba vláknin a papíru, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek na finální výrobky papírenského průmyslu. Uplatní se při obsluze a drobné údržbě strojů a zařízení při zpracování výchozího sortimentu papírenských surovin, meziproduktů a výrobků všeho druhu a při kontrole jakosti v jednotlivých fázích výrobního procesu.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pomocný pracovník v papírenství, papírník, celulózař a zpracovatel papíru.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Další obory „Papírenská výroba“ včetně neaktuálních

Papírenská výroba 28-56-E/002 (2856E002)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Papírenská výroba 28-56-H/001 (2856H001)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.