Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Ošetřovatel – 5341H01 (53-41-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (48)


Další obory „Ošetřovatel“ včetně neaktuálních

Ošetřovatel – 5341H002 (53-41-H/002)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Ošetřovatel – 5341J003 (53-41-J/003)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.