Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Ošetřovatel 53-41-H/01 (5341H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích.

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (43)


Další obory „Ošetřovatel“ včetně neaktuálních

Ošetřovatel 53-41-H/002 (5341H002)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Ošetřovatel 53-41-J/003 (5341J003)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.