Logo Stredniskoly.cz

Obor Operátor skladování

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole.


Operátor skladování – 6653H01 (66-53-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, například kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz (délka a rozsah přípravy jsou dány příslušnými předpisy).

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (42)


Operátor skladování – 6653H003 (66-53-H/003)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Naše katalogy škol

Školy Online
© 2002–2019, Školy Online.