Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Operátor skladování 66-53-H/01 (6653H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku. Absolvent bude připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Bude skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, například kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz (délka a rozsah přípravy jsou dány příslušnými předpisy).

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (29)


Další obory „Operátor skladování“ včetně neaktuálních

Operátor skladování 66-53-H/003 (6653H003)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.