Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Oděvnictví 31-43-M/01 (3143M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách v povolání oděvní technik, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Při zajišťování konstrukční přípravy výroby oděvů se uplatní jako konstruktér oděvů a modelář, při zajišťování technologické přípravy výroby oděvů se uplatní jako technolog, uplatnění také najde v procesu oddělování materiálu s použitím IKT a při sestavování polohových plánů a jako střihač. Po získání praxe se může uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby v pozicích technologa, mistra a programátora výroby (dispečer) a na úseku kontroly kvality ve výrobním provozu, na úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V malých oděvních firmách najde uplatnění při řízení výroby oděvů a v módním poradenství.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (6)


Další obory „Oděvnictví“ včetně neaktuálních

Oděvnictví 31-43-J/001 (3143J001)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Tento obor nenabízí žádná škola

Oděvnictví 31-43-L/501 (3143L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Oděvnictví 31-43-M/001 (3143M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Oděvnictví 31-43-L/51 (3143L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách v povolání oděvní technik, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. V konstrukční přípravě výroby oděvů se uplatní jako konstruktér oděvů a modelář, při zajišťování technologické přípravy výroby oděvů se uplatní jako technolog, uplatnění také najde při sestavování polohových plánů a při oddělování materiálu s použitím IKT. Dále se uplatní při řízení a organizaci oděvní výroby v pozicích technologa, mistra a programátora výroby (dispečera) a na úseku kontroly kvality ve výrobním provozu, na úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V malých oděvních firmách najde uplatnění při řízení výroby oděvů a v módním poradenství. Absolvent se uplatní též jako zbožíznalec v oblasti obchodu a služeb. Po získání praxe se může uplatnit i v oblasti praní a chemického čištění oděvů a textilií.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Oděvnictví 31-43-L/502 (3143L502)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.