Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Obalová technika 34-42-M/01 (3442M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Obalová technika najde uplatnění ve velkých středních i malých firmách a je podle příslušné profilace připraven k výkonu náročných povolání při obsluze, ošetřování a údržbě, seřizování popřípadě programování strojů a linek na výrobu obalů a jejich povrchovou úpravu včetně úpravy grafické.

Absolvent se může též uplatnit v technickohospodářských funkcích, jako je například vedoucí provozu, mistr dílny, technolog, normovač, zásobovač, pracovník technické kontroly, plánovač, konstruktér výrobků, v technické přípravě výroby apod.

Vzhledem k dostatečně dimenzovanému vzdělávání v oblasti informačních technologií a využití aplikačního software je schopen najít uplatnění v oblasti využití CAD/CAM systémů i mimo obor výroby obalů.

Absolvent je připraven i na dobré zvládnutí funkce obalového technika zajišťujícího technologii balení a zásobování obalovým materiálem výrobce baleného zboží.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (7)


Další obory „Obalová technika“ včetně neaktuálních

Obalová technika 34-42-M/001 (3442M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.