Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Nutriční asistent – 5341M02 (53-41-M/02)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení, ve státních zdravotních ústavech a úřadech státní správy provádějících státní zdravotní dozor a v komunitní péči. Uplatní se také jako odborný pracovník v zařízeních zajišťujících nutriční a dietetickou péči zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, sanatoriích, zařízeních sociální péče a geriatrické péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných a ve stacionářích.

Pod odborným dohledem nutričního terapeuta poskytuje činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (6)


Další obory „Nutriční asistent“ včetně neaktuálních

Nutriční asistent – 5341M008 (53-41-M/008)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.