Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01 (3658H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání provozní montér vodovodů a kanalizací na typové pozici provozní montér vodovodů a kanalizací, v povolání obsluha vodárenských zařízení na typové pozici obsluha vodárenských zařízení. Uplatní se při montážích a opravách vodovodních a kanalizačních řadů, při obsluze zařízení úpraven vody, čistíren odpadních vod a čerpacích stanic a při odečtech vodoměrů v objektech.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W 01, ZK 111 W 01, ZK 15 P 2 a ZK 11 P 2.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.