Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 (4145L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské nebo lesní prvovýroby při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, lesní hospodářství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou nebo lesnickou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (5)


Další obory „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“ včetně neaktuálních

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/505 (4145L505)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/506 (4145L506)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.