Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Mechanizace a služby 41-45-M/01 (4145M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (10)


Další obory „Mechanizace a služby“ včetně neaktuálních

Mechanizace a služby 41-45-M/001 (4145M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Mechanizace a služby 41-45-L/501 (4145L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.