Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 (2344L01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je.

Uvedenými výrobky mohou být např. složité výrobní aj. stroje, celky a zařízení (a to i pro nestrojírenská odvětví) apod., jejich systémy, agregáty, komponenty a součásti. Při různorodosti výrobků, odlišnosti jejich funkčních principů, podílu elektroniky apod. je obsah školních vzdělávacích programů zpravidla směrován k činnostem, vykonávaným na určité skupině výrobků.

Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik (v typové pozici servisní technik). Mohou se také uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení, popř. vykonávat činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (26)


Další obory „Mechanik strojů a zařízení“ včetně neaktuálních

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/001 (2344L001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/51 (2344L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je.

Uvedenými výrobky mohou být např. složité výrobní aj. stroje, celky a zařízení (a to i pro nestrojírenská odvětví) apod., jejich systémy, agregáty, komponenty a součásti. Při různorodosti výrobků, odlišnosti jejich funkčních principů, podílu elektroniky apod. je obsah školních vzdělávacích programů zpravidla směrován k činnostem, vykonávaným na určité skupině výrobků.

Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský technik (v typové pozici servisní technik). Mohou se také uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povoláních strojní zámečník, provozní zámečník a montér nebo mechanik strojů a zařízení, popř. vykonávat činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.