Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Mechanik hudebních nástrojů 33-54-H/01 (3354H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění zejména při výkonu povolání mechanik hudebních nástrojů v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech:

  • mechanik akordeonů a foukacích harmonik;
  • mechanik klávesových hudebních nástrojů;
  • mechanik strunných hudebních nástrojů.

Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací jako mechanici hudebních nástrojů. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky a obchodu. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.