Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Lesnictví – 4146M01 (41-46-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník s dřívím a dalšími lesními produkty, odborný poradce, prodejce techniky pro lesní hospodářství, pracovník státní správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (9)


Další obory „Lesnictví“ včetně neaktuálních

Lesnictví – 4132N01 (41-32-N/01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)

Lesnictví – 4132N001 (41-32-N/001)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Lesnictví – 4146M001 (41-46-M/001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Lesnictví – 4146L501 (41-46-L/501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.