Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Lesnictví 41-46-M/01 (4146M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník s dřívím a dalšími lesními produkty, odborný poradce, prodejce techniky pro lesní hospodářství, pracovník státní správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (8)


Další obory „Lesnictví“ včetně neaktuálních

Lesnictví 41-32-N/01 (4132N01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Lesnictví 41-32-N/001 (4132N001)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Lesnictví 41-46-M/001 (4146M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Lesnictví 41-46-L/501 (4146L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.