Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Lesní mechanizátor 41-56-H/01 (4156H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. zejména při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech. Značná šíře profilu umožňuje uplatnění absolventů i v dalších oblastech, kde se vyskytuje například opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany, v trvalé péči o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (12)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.