Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Ladění klavírů a kulturní činnost 82-44-J/01 (8244J01)

Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v oblasti servisních nebo hudebně kulturních činností. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření/profilace absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Jedná se buď o ladění klavírů různých značek a konstrukcí včetně provádění drobných opravárenských úkonů, nebo o činnosti spojené s přípravou hudebních vystoupení na kulturních a společenských akcích, popř. o vlastní veřejnou hudební produkci na těchto akcích či o vedení amatérského souboru.

Odpovídající činnosti může vykonávat zejména jako zaměstnanec výrobních a servisních firem nebo kulturních zařízení, uměleckých agentur apod.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.