Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 (8242M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru je připraven uplatnit se jako restaurátor kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi. Podle platné právní úpravy může restaurátorské práce vykonávat na základě povolení k restaurování kulturních památek, které uděluje Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury rovněž stanoví specializaci restaurátorské činnosti, na niž se povolení k restaurování vztahuje.

Konkrétní oblast specializace restaurátorských prací vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu a z prokázání odborných schopností. Může se jednat buď o restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, štuku, umělého kamene a sádry, příp. uměleckořemeslných děl z umělého mramoru, nebo o restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu – knižní vazby, papírových a pergamenových listin včetně voskových pečetí a bul, rukopisů a vzácných tisků, papírového aktového materiálu, map, plánů, grafiky a předmětů muzejního charakteru z různých materiálů souvisejících s knižní vazbou.

Příslušné činnosti může absolvent vykonávat samostatně nebo v rámci restaurátorského týmu nebo v restaurátorských dílnách muzeí, archivů, galerií apod.

Podle zaměření odborné přípravy se absolvent rovněž může uplatnit v oblasti reprodukčního kamenosochařství a v oblasti knižní kultury. Odpovídající činnosti může vykonávat samostatně nebo v dílnách, ateliérech a dalších odborných pracovištích firem, institucí apod. Uplatnit se může také v oblasti správcovství muzejních sbírek, archivů a galerií.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Další obory „Konzervátorství a restaurátorství“ včetně neaktuálních

Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/01 (8242N01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)

Konzervátorství a restaurátorství 82-42-L/501 (8242L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/001 (8242M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/002 (8242N002)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.