Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Kombinované lyceum 78-42-M/06 (7842M06)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Kombinované lyceum je koncipováno jako obecněji pojaté odborné vzdělávání, které obsahuje vyšší podíl všeobecného vzdělávání. Absolvent získá významné předpoklady pro další studium. Absolvování zvoleného zaměření směřuje rovněž k možnosti uplatnění absolventa na trhu práce.

Humanitní zaměření

Absolvent je připraven zejména k terciárnímu studiu humanitních oborů na filozofických, pedagogických a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol; studiem získal vhled do problematiky humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.

Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit v nejširším spektru výchovně vzdělávacích a sociálních institucí a pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s lidmi, orientace v lidské osobnosti, sociální dovednosti, využití prostředků informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (16)


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.