Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Hutnictví 21-43-L/504 (2143L504)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Další obory „Hutnictví“ včetně neaktuálních

Hutnictví 21-43-M/001 (2143M001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola

Hutnictví 21-43-M/01 (2143M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě tohoto rámcového vzdělávacího programu se mohou uplatnit ve středních technicko-hospodářských funkcích v hutních podnicích a slévárnách při zajišťování technologické části výrobního procesu, při organizování provozních činností, v obchodně-technických službách, v řízení jakosti apod. Mohou v uvedeném odvětví také nalézt uplatnění ve vysoce kvalifikovaných dělnických profesích souvisejících s automatizací výrobních procesů.

Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi uplatnit v praxi jako technici: mistr, technolog, normovač, dispečer, technik řízení jakosti, metalurg, technik projektant, nebo jako technik investic a engineeringu, technický manažer provozu nebo zkušební technik v laboratořích provozů hutních nebo strojírenské metalurgie.

Mimo to se absolventi mohou uplatnit také v dělnických profesích tavič nebo valcíř.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola

Hutnictví 21-43-L/501 (2143L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Hutnictví 21-43-L/505 (2143L505)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.