Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Geotechnika 21-42-M/01 (2142M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní především při řízení výrobních procesů a technologií v oblastech hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem, v těžbě a v primárním zpracování nerostných surovin (hornin), a to především v povoláních: závodní lomů do 500 tisíc tun roční těžby, báňský projektant, báňský technik, důlní měřič, geolog.

Mohou se také uplatnit jako střelmistři, vrtmistři, vedoucí závodních báňských záchranných stanic, ,odborní referenti, ve státní správě ve vztahu k hornickým činnostem a k činnostem prováděným hornickým způsobem, samostatní podnikatelé v oboru apod.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.