Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Gastronomie 65-41-L/01 (6541L01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté.

Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (31)


Další obory „Gastronomie“ včetně neaktuálních

Gastronomie 65-41-L/51 (6541L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování. Uplatnění najdou též jako samostatní kuchaři nebo číšníci a po získání nezbytné praxe v oboru se mohou uplatnit i ve vedoucích pozicích například jako provozáři, šéfkuchaři, vrchní číšníci, či v jiných vedoucích pozicích. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (13)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.