Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Dřevařská výroba 33-57-E/01 (3357E01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby při provádění jednoduchých pracovních činností. Bude připraven podle své profilace pro práce v dřevařské, pilařské nebo truhlářské výrobě zejména pro manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky a pro základní práce spojené s ručním a strojním opracováním dřeva, pro výrobu a jednodušší montáž nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, aglomerovaných výrobků ve stavebnětruhlářské výrobě atp.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (5)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.