Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Dramatické umění – 8247M01 (82-47-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se zejména jako výkonný umělec v divadle, filmu, televizi a rozhlase.

Umělecké činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v rámci subjektů působících v oblasti kultury.

Absolvent je připraven také k výkonu povolání učitele příslušných předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Další obory „Dramatické umění“ včetně neaktuálních

Dramatické umění – 8247N01 (82-47-N/01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2020, Školy Online.