Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Dramatické umění 82-47-M/01 (8247M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se zejména jako výkonný umělec v divadle, filmu, televizi a rozhlase.

Umělecké činnosti může vykonávat jak samostatně, tak i v rámci subjektů působících v oblasti kultury.

Absolvent je připraven také k výkonu povolání učitele příslušných předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Další obory „Dramatické umění“ včetně neaktuálních

Dramatické umění 82-47-N/01 (8247N01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.