Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Chovatelství 41-43-M/02 (4143M02)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských podnicích, v nákupních a obchodních organizacích, ve šlechtitelských podnicích a ve službách pro rozvoj venkova. Absolvent se uplatní zejména jako zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství apod.

Absolvent se zaměřením na chov koní a jezdectví se uplatní ve sportovním, dostihovém nebo rekreačním a hipporehabilitačním ježdění, agroturistice, v lesním hospodářství, v podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Absolventi se mohou profesně vzdělávat na náročné funkce cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

Absolventi se zaměřením na kynologii realizují speciální výcvik psů, a proto se uplatní také jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. Absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i exteriéru psů.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (7)


Další obory „Chovatelství“ včetně neaktuálních

Chovatelství 41-43-M/002 (4143M002)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.