Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Chemik 28-52-H/01 (2852H01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří.

Absolvent podle svého zaměření vykonává laboratorní činnosti v chemických, biochemických, zdravotnických, potravinářských, ekologických a dalších laboratořích nebo provozní činnosti v celém procesu příslušné chemické, farmaceutické nebo zpracovatelské výroby včetně kontroly těchto výrob v laboratorním, poloprovozním a provozním měřítku. Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, gumař, plastikář, papírník, celulózař, zpracovatel papíru, koželuh a dalších.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (3)


Další obory „Chemik“ včetně neaktuálních

Chemik 28-52-H/007 (2852H007)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Tento obor nenabízí žádná škola

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.