Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Chemik operátor 28-42-L/01 (2842L01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, v oblasti přímých chemických a zpracovatelských výrob a jejich laboratorní kontroly, v servisních organizacích a laboratořích, odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu, např. na výrobu základních anorganických a organických látek, celulózy a papíru, chemických vláken, léčivých přípravků a farmaceutických substancí, tuků a kosmetiky, na zpracování ropy a paliv a další.

Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v typových pozicích technolog, dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažér provozu a při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v péči o životní prostředí a v obchodněekonomických činnostech.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (4)


Další obory „Chemik operátor“ včetně neaktuálních

Chemik operátor 28-42-L/51 (2842L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v chemickém a farmaceutickém průmyslu a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru, v oblasti přímých chemických a zpracovatelských výrob a jejich laboratorní kontroly, v servisních organizacích a laboratořích, odpovídajících příslušnému zaměření vzdělávacího programu, např. na průmyslovou chemii, farmaceutickou výrobu, gumárenskou a plastikářskou výrobu, na výrobu papíru a celulózy a další.

Absolventi se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v typových pozicích technolog, dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v péči o životní prostředí a v obchodněekonomických činnostech.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.