Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Chemické práce 28-52-E/01 (2852E01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti chemického průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří.

Absolvent podle svého zaměření vykonává jednoduché pracovní činnosti v chemických a zpracovatelských výrobách při přejímkové a vnitropodnikové manipulaci se surovinami, materiály, polotovary a výrobky včetně jednoduché kontroly těchto výrob v laboratorním, poloprovozním a provozním měřítku. Absolventi provádějí dále obslužné a kontrolní práce vybraných výrobních zařízení převážně pro mechanicko-fyzikální operace a podílejí se na údržbě strojů a zařízení, především na jejich čištění, konzervaci a ochraně proti korozi.

Uplatní se v povoláních chemik, případně typových pozicích gumař, plastikář, chemik laborant a dalších.

Zdroj: NÚOV

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.