Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Cestovní ruch 65-42-M/02 (6542M02)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (55)


Další obory „Cestovní ruch“ včetně neaktuálních

Cestovní ruch 65-43-N/01 (6543N01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (9)

Cestovní ruch 65-42-N/001 (6542N001)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Cestovní ruch 65-42-N/005 (6542N005)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Tento obor nenabízí žádná škola

Cestovní ruch 65-42-L/501 (6542L501)

Druh studia: Nástavbové studium

Tento obor nenabízí žádná škola

Cestovní ruch 65-42-M/012 (6542M012)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.