Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 (6842M01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oborů 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (35)


Další obory „Bezpečnostně právní činnost“ včetně neaktuálních

Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/01 (6842N01)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)

Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/02 (6842N02)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (2)

Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/04 (6842N04)

Druh studia: Vyšší odborné vzdělání

Vyhledat školy které nabízí tento obor (1)

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/003 (6842M003)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.