Facebook5,1 tis. To se mi líbí

Obor Autotronik 39-41-L/01 (3941L01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Uplatnění absolventa

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technicko organizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů apod. nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (35)


Další obory „Autotronik“ včetně neaktuálních

Autotronik 39-41-L/51 (3941L51)

Druh studia: Nástavbové studium

Uplatnění absolventa

Vzdělání umožňuje absolventům kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod., při zajišťování technickoorganizačních a materiálových požadavků nebo při obsluze diagnostických zařízení.

Absolventi si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také dovednosti vyplňování technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými opatřeními, zajišťováním potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Zdroj: NÚOV

Vyhledat školy které nabízí tento obor (10)

Autotronik 39-41-L/001 (3941L001)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou

Tento obor nenabízí žádná škola


Podobné obory

Školy Online
© 2002–2023, Školy Online.